CERD

Osobní bankrot

Vypracovat bankrot
Stop exekucím
Podmínky

Protikorupční linka

Nahlásit trestný čin
Novinky
Přispět na boj proti korupci

Hodnocení exekutorů

Ohodnotit exekutora
Seznam exekutorů
Články a příběhy

Trestní oznámení

Ohlašení trestného činu
Vzor
Jak podat trestní oznámení

Informace

Co znamená zkratka CERD

Výbor pro odstranění rasové diskriminace (CERD) je orgán nezávislých odborníků, který sleduje provádění Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace svými smluvními stranami.

CERD všechny smluvní strany jsou povinny předkládat výboru pravidelné zprávy o tom, jak jsou práva uplatňována.

Státy musí nejprve podat zprávu jeden rok po přistoupení k Úmluvě a poté každé dva roky.

Výbor CERD zkoumá každou zprávu a adresuje své obavy a doporučení smluvnímu státu ve formě „závěrečných připomínek“.

Kromě postupu podávání zpráv stanoví Úmluva tři další mechanismy, jimiž výbor vykonává své kontrolní funkce: postup včasného varování, posuzování stížností mezi státy a posuzování jednotlivých stížností.