Vymáhaní pohledávek

Osobní bankrot

Vypracovat bankrot
Stop exekucím
Podmínky

Protikorupční linka

Nahlásit trestný čin
Novinky
Přispět na boj proti korupci

Hodnocení exekutorů

Ohodnotit exekutora
Seznam exekutorů
Články a příběhy

Trestní oznámení

Ohlašení trestného činu
Vzor
Jak podat trestní oznámení

Informace

V dnešní době již funguje řada profesionálů, kteří vám v této oblasti pomohou a za finančně dostupných podmínek vám ušetří mnoho času a nervů.

Právní úprava vymáhání dluhů, pohledávek a podobných nároků je zakotvena především v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v zákoně č. 99/1963, občanský soudní řád, v platném znění. Pojďme si postupně projít celý vymáhací proces tak, jak by měl správně vypadat, abyste své peníze co nejdříve získali na svou stranu s co nejmenšími náklady.

Nejprve si prověřte dlužníka a potom zašlete upomínku

Ještě předtím, než přistoupíte k podání žaloby na vašeho dlužníka, je dobré si jej nejprve prověřit v příslušných rejstřících za účelem zjištění, zda náhodou není v insolvenci nebo několikanásobné exekuci. Pokud by totiž tomu tak bylo, je v takovém případě namístě zvážit, zda má vůbec smysl po něm vaši pohledávku vymáhat. Pokud je totiž váš dlužník insolventní, těžko si na něm něco vezmete, i kdyby vám soud nárok po právu přiznal.